تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - دوام عاشقی ها در جداییست
یکشنبه 1 خرداد 1390

دوام عاشقی ها در جداییست

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :مشبک کاری ،

اثر ذیل کاری است ماندگار از دانشجوی سابق رشته معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق آقای احسان حقیقی وند . زمینه کار از جوش درخت کیکم است که دوقسمت قرینه از هم باز شده و زیر کار را تشکیل داده است . حاشیه معرق کاری شده و نوشته ها از چوب نارنج و عناب می باشد .

 كیكم و كهكم:

این درخت یكی ازگونه های افرا می باشدكه درجنگل های شمال ایران نیزفراوان است. كیكم ،كهكم ،كرب – كرف و چیت هم به آن گفته میشود.از خانواده پهن برگان است . قطرتنه آن  به یك متر میرسد. رنگ چوب آن سفید مایل به صورتی میباشد. جنس چوب آن نیمه سخت و سنگین میباشد. درمنبت كاری و معرق كاری از آن برای نمایش بدن بعضی حیوانات و انسان و پرندگان و اشیاء استفاده میشود.(جوش) به قسمت برآمده در تنه درخت می گویند که از رگه ها ی طبیعی سالیانه تبعیت نکرده و دارای اشکال متنوعی است

w9powznnjh7v261s2fdn.jpg