تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - بازدیدآقای دکتر برخورداری بافقی
شنبه 8 مرداد 1390

بازدیدآقای دکتر برخورداری بافقی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،

صبح روزپنجشنبه 6/5/1390 آقای دکتر برخورداری باتفاق ریاست و مسئولین محترم دانشگاه از نمایشگاه بازدید کردند .