تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - دانشجویان برتر هنری
سه شنبه 29 آذر 1390

دانشجویان برتر هنری

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه  دانشجویان هنرمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بافق که آموخته های هنری خود را به نمایش گذاشتند  ...  آثار ذیل بعنوان آثار برتر اعلام گردید :
1- آقای حمید رضا صادقی     دانشجوی کارشناسی  رشته حقوق                 معرق ( با موضوع نماز )
2- آقای سجاد توسلی          دانشجوی کارشناسی رشته معدن                   مشبک کاری 
3-   خانم وحیده خانی          دانشجوی  کاردانی آموزش ابتدایی                  نقاشی رنگ و روغن 
4- خانم سمیرا بابا احمدی   دانشجوی کارشناسی   IT                             مشبک/ معرق( با موضوع نماز )
5- خانم نعیمه مظفری        دانشجوی کارشناسی  رشته حقوق                 طراحی سیاه قلم 
6- خانم مریم حجری           دانشجوی کارشناسی رشته IT                      مشبک کاری 
7-آقای محمد نوشاد           دانشجوی کارشناسی مکانیک                        مشبک دوبعدی