تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - سایت خبری تحلیلی - بافق فردا در فضای مجازی / متولد شد

سایت خبری - تحلیلی بافق فردا با این مقدمه رسما در فضای مجازی متولد شد:

سرآغار 
معمولا بهار را فصل شکفتن می دانند و شکوفایی را ارمغانی از نسیم روح افزای آن و زمستان را فصل تاریک یخ زدگی و انجماد تا آنجا که« کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را...»اما گرمای برخاسته از قلوب امیدوارمان به الطاف الهی و پشتکار مطالبه گری، بر آنمان داشته تا در اولین روز زمستان سال 90 شمسی در فضای مجازی متولد شویم «هرچند سورت سرمای دی بیدادها کند...». 
نوزادی هستیم تازه پا و بی ادعا اما با اهدافی بلند و متعالی به اندازه منزلت مردمان راست قامتی که گوشه ای از آن در نخلهای سرافرازشهرمان تصویرگری شده و با بن مایه ای که هرچه بکاوی جواهراتی بیشتر یابی چون کوههای ثروتمند آهن و... 
آمده ایم از دیروز درس بگیریم و عبرت، و امروز را صرف همت بلند کنیم برای رسیدن به فردایی سرافراز و عزتمند . 
آمده ایم بمانیم و بنمایانیم 
آمده ایم بدانیم و پاسخ دهیم 
آمده ایم بنویسیم و پی بگیریم 
آمده ایم بخروشیم و نخراشیم 
وآمده ایم تا با هم راهی شویم ، به مقصد برسیم و برسانیم..... 


 *******************************************************************************


 ضمن تبریک آغاز به کار سایت بافق فردا .  برای تمام کسانی که در راه ساختن بافقی آباد و فردایی بهتر تلاش می کنند  و میمانند و میسوزند  تا بسازند آرزوی موفقیت دارم -   با احترام  - ملک زاده بافقی