تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - معرق
شنبه 3 دی 1390

معرق

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :معرق ،

اثر ذیل اولین کار معرق  خانم سمانه شیبانی است . موفقیت این دانشجوی هنر مند  کارشناسی رشته IT را خواهانیم.