تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - رنگ و روغن - اثر خانم وحیده خانی
شنبه 10 دی 1390

رنگ و روغن - اثر خانم وحیده خانی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی رنگ و روغن اثر دیگری از دانشجوی هنر مند  خانم وحیده خانی