تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - مشبک دو بعدی
یکشنبه 20 فروردین 1391

مشبک دو بعدی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    

شیر - مشبک دوبعدی با زیر کار مخمل   - اثری از آقای مهندس محمد نوشاد