تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - سوره مبارکه والعادیات
شنبه 20 اسفند 1390

سوره مبارکه والعادیات

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :مشبک کاری ،

اثری برجسته از دانشجوی هنر مند خانم سمیرا بابااحمدی

ابعاد تابلو 70   *  90

پشت زمینه - تخته سه لا چینی

چوبهای به کار رفته در اثر -   گردو - نارنج    عناب - زرشک .