تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - اثر ارزشمند هنر مند توانا آقای حمید رضا صادقی
دوشنبه 25 اردیبهشت 1391

اثر ارزشمند هنر مند توانا آقای حمید رضا صادقی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :معرق ،منبت ،

تابلو سردار اثر ارزشمند دیگری است از هنرمند توانا آقای حمید رضا صادقی دانشجوی محترم رشته حقوق این اثر ترکیبی است از هنر معرق و منبت