تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - حسبناالله و نعم الوکیل
یکشنبه 4 آبان 1393

حسبناالله و نعم الوکیل

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    

چه قدر دردناک است 
این مشکل که همیشه
برای فرار از دست یک " آدم" به " آدم" دیگری پناه برده ایم ...

اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است.

برداشتی از کتاب جاده انقلابی
ریچارد یاتس