تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - سکوت
سه شنبه 27 آبان 1393

سکوت

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد
بسیار سنگین تر از دردیست که
انسان را به فریاد وا میدارد...!
و انسانها فقط
به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم!