تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - مطالب بهمن 1389

خانم نعیمه مظقری علاوه بر  مهارت در طراحی سیاه قلم   توانایی خود را در کار معرق کاری  نیز آزمود . اثر ذیل کاری است از این دانشجوی هنرمند .

زمینه کار پولیستر مشکی- چوبها - عناب قرمز- عناب زرد - گردو - جوش گردو- نارنج


خانم قروزنده سادات ناصری تابلو زیر را به ابعاد 30 در 40 سانتیمتر ساخته است .

نوشته ها با چوب گردو  ساخته شده  و اطراف کار با جوش گردو تزیین شده .


جمعه 8 بهمن 1389

معرق به سبک تفکیک رنگ

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :معرق ،

 

اثر ارزشمند دیگری از آقای داوود همایونی فر تحت عنوان نماز

 


جمعه 1 بهمن 1389

اثر دیگری از خانم ماریه کریمی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

 

نقاشی رنگ و روغن  یکی دیگر از آثار  هنری خانم ماریه کریمی