تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - مطالب شهریور 1389
یکشنبه 21 شهریور 1389

سوره مبارکه انشقاق

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :منبت خط ،

این تابلو را بر مبنای خط استاد اسماعیل قوچانی ساخته ام    -     بسم الله از چوب گیلاس ریزه کاری و در مرکز

با چوب عناب و نارنج معرق کاری شده است . ابعاد تابلو 70* 90 سانتیمتر  و  نیم پولیستر شده است

 


چهارشنبه 17 شهریور 1389

مشبک توخالی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :مشبک کاری ،

این تابلو یک کار متقاوت از مشبک  است که به نوعی میتواند یک کار خام معرق باشد  یعنی قسمتهای  توخالی را میتوان با ریختن خمیر سیاه پولیسترپر کرده و با ساباندن و پولیش کاری   به یک کار معرق تبدیل کرد -   زمینه  حتما باید مقاوم بوده و در مقابل حرارت و رطوبت طاقت بیاورد  و در صورت پولیستر کاری خم نشود -  متن تابلو رااز چوب چنار ( پر مگسی ) انتخاب کرده ام تا نقوش آن مناسب با فضای جنگل و درخت باشد  .هیچکدام از شیارها نباید به یکدیگر متصل شود زیرا باعث از هم پاشیدگی شبکه ها می شود . امید است مورد توجه هنر دوستان قرار گیرد .

 


دوشنبه 8 شهریور 1389

اشهد ان علیا ولی الله

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :منبت خط ،

مشبک با چوب گردو  با ضخامت 7 میلی متر و دعای ناد علی در اطراف کار

 

 


دوشنبه 1 شهریور 1389

کار دیگری از نگین علیزاده

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :هنرکوچولوها ،

مشبک تو خالی با پشت زمینه مخمل مشکی