تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - مطالب دی 1390

اثر جدیدی از خانم مریم حجری   دانشجوی کارشناسی کامپیوتر 


یکشنبه 25 دی 1390

مشبک دوبعدی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :مشبک کاری ،

مشبک دوبعدی عقاب  اثری از آقای محمد نوشاد دانشجوی کارشناسی رشته مکانیک 
 تخته سه لا  با زیر کار مخمل 


دوشنبه 19 دی 1390

اقم الصلوه لذکری

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :معرق ،آموزش مشبک کاری ،


حی علی الصلوه - اثری ترکیبی -( معرق برجسته و مشبک ) با موضوع نماز 
کاری از خانم سمیرا بابا احمدی  دانشجوی کارشناسی رشته IT
شنبه 10 دی 1390

رنگ و روغن - اثر خانم وحیده خانی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی رنگ و روغن اثر دیگری از دانشجوی هنر مند  خانم وحیده خانی 

دوشنبه 5 دی 1390

مشبک دوبعدی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :مشبک کاری ،

مشبک دوبعدی اثر خانم سمیرا بابا احمدی 

   سایز A4 
   تخته سه لا 
   زیر کار مخمل 


مشبک دو بعدی


شنبه 3 دی 1390

معرق

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :معرق ،

اثر ذیل اولین کار معرق  خانم سمانه شیبانی است . موفقیت این دانشجوی هنر مند  کارشناسی رشته IT را خواهانیم.