تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - مطالب آبان 1393
سه شنبه 27 آبان 1393

سکوت

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد
بسیار سنگین تر از دردیست که
انسان را به فریاد وا میدارد...!
و انسانها فقط
به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم!یکشنبه 4 آبان 1393

حسبناالله و نعم الوکیل

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    

چه قدر دردناک است 
این مشکل که همیشه
برای فرار از دست یک " آدم" به " آدم" دیگری پناه برده ایم ...

اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است.

برداشتی از کتاب جاده انقلابی
ریچارد یاتس