هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) ضیا الله ملک زاده بافقی هستم لیسانس جغرافیا فارغ التحصیل سال 1350 از دانشگاه فردوسی مشهد - در طول دوران تحصیل و تدریس به کارهای هنری نیز مشغول بودم .پس از سی سال تدریس در دبیرستانهای بافق از سال 1380تا دی ماه سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی بافق مسولیت امور هنری این واحد را به مدت دوازده سال عهده داربودم اینک به حول و قوه الهی بر آن شدم تا برخی از آثار هنری خود را که نتیجه چندین سال تلاش و تجربه اینجانب میباشد ونیز آثار ارزشمند دانشجویان هنر مند این واحدکه با صرف اوقات فراغت خود به خلق آن پرداخته اند رادر این وبلاگ به نمایش گذارم - این آثار شامل کارهای مشبک / عکاسی / طراحی / معرق کاری / نقاشی/ خوشنویسی و غیره میباشد. در این راستا منتظر نظرات و پیشنهادات و راهنماییهای هنر مندان . دانشجویان و اساتید محترم می باشم . من الله توفیق tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com 2020-05-30T11:11:54+01:00 mihanblog.com بافق فردا ئیان میزبان کامران نجف زاده 2015-01-03T16:41:11+01:00 2015-01-03T16:41:11+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/213 ضیاء الله ملک زاده بافقی

]]>
سکوت 2014-11-18T09:08:49+01:00 2014-11-18T09:08:49+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/212 ضیاء الله ملک زاده بافقی دردی که انسان را به سکوت وا میداردبسیار سنگین تر از دردیست کهانسان را به فریاد وا میدارد...!و انسانها فقطبه فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم! دردی که انسان را به سکوت وا میدارد
بسیار سنگین تر از دردیست که
انسان را به فریاد وا میدارد...!
و انسانها فقط
به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم!]]>
مجمع هم اندیشی توسعه بافق - سالن پژوهشهای آهنشهر 2014-11-03T18:13:24+01:00 2014-11-03T18:13:24+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/211 ضیاء الله ملک زاده بافقی ]]> حسبناالله و نعم الوکیل 2014-10-26T15:15:13+01:00 2014-10-26T15:15:13+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/210 ضیاء الله ملک زاده بافقی چه قدر دردناک است این مشکل که همیشهبرای فرار از دست یک " آدم" به " آدم" دیگری پناه برده ایم ...اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است.برداشتی از کتاب جاده انقلابیریچارد یاتس چه قدر دردناک است 
این مشکل که همیشه
برای فرار از دست یک " آدم" به " آدم" دیگری پناه برده ایم ...

اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است.

برداشتی از کتاب جاده انقلابی
ریچارد یاتس

]]>
1393 2014-09-29T15:17:44+01:00 2014-09-29T15:17:44+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/209 ضیاء الله ملک زاده بافقی ]]> مرزهای دوستی 2014-09-29T15:01:38+01:00 2014-09-29T15:01:38+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/208 ضیاء الله ملک زاده بافقی و چه زیبا گفته است جبران خلیل جبران : با هم باشید،اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد.......و بگذارید نسیم در میان شما بورزد.......یکدیگر را دوست بدارید،اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید...بگذارید عشق ،جایی،در ساحل روحتان باشد.....پیمانه های یکدیگر را پر کنید،اما از یک پیمانه ننوشید.....از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید،اما از یک قرص نان نخورید...با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید،اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید...همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنٌم با هم باشید،اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد.......
و بگذارید نسیم در میان شما بورزد.......
یکدیگر را دوست بدارید،اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید...
بگذارید عشق ،جایی،در ساحل روحتان باشد.....
پیمانه های یکدیگر را پر کنید،اما از یک پیمانه ننوشید.....
از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید،اما از یک قرص نان نخورید...
با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید،اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید...
همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنٌم میشوند...]]>
از :مجتبی کاشانی (سالک) 2014-06-21T06:14:46+01:00 2014-06-21T06:14:46+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/207 ضیاء الله ملک زاده بافقی اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ...دلگیر مباش که نه تو گنهکاری نه اوآنگاه که مهر می‌ورزیمهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می‌کندپس خود را گنهکار مبینمن عیسی نامی را می‌شناسم کهده بیمار را در یک روز شفا دادو تنها یکی سپاسش گفتمن خدایی می‌شناسمابر رحمتش به زمین و زمان باریدهیکی سپاسش می‌گوید و هزاران نفر کفرپس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتنداز تو برای مهربانیت قدردانی می‌کنند! اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ...
دلگیر مباش که نه تو گنهکاری نه او

آنگاه که مهر می‌ورزی
مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می‌کند
پس خود را گنهکار مبین

من عیسی نامی را می‌شناسم که
ده بیمار را در یک روز شفا داد
و تنها یکی سپاسش گفت

من خدایی می‌شناسم
ابر رحمتش به زمین و زمان باریده
یکی سپاسش می‌گوید و هزاران نفر کفر

پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند
از تو برای مهربانیت قدردانی می‌کنند!


]]>
روز معلم 1393 2014-05-21T06:38:42+01:00 2014-05-21T06:38:42+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/206 ضیاء الله ملک زاده بافقی ]]> مراسم تجلیل از مقام معلم 2014-05-07T20:15:50+01:00 2014-05-07T20:15:50+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/205 ضیاء الله ملک زاده بافقی http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_52391.jpeg


http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_52406.jpeg
]]>
پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق برگزار شد 2014-01-28T08:37:18+01:00 2014-01-28T08:37:18+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/204 ضیاء الله ملک زاده بافقی پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی  - آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق در اتاق کنفرانس شهرداری این شهر برگزار شد. در این جلسه بندهایی از اهداف طرح پیشنهادی تشکیلات کارگروه فرهنگی  - آموزشی توسعه شهرستان بافق ارائه شده توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد اعضاء نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی و مطالب مورد نظرشان را بصورت مکتوب تا یک ماه آینده به دبیر کارگروه تحویل نمایندارائه پیشنهادهایی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شهرستان و نیاز مبرم شهر به یک ف


پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی  - آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق در اتاق کنفرانس شهرداری این شهر برگزار شد. در این جلسه بندهایی از اهداف طرح پیشنهادی تشکیلات کارگروه فرهنگی  - آموزشی توسعه شهرستان بافق ارائه شده توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد اعضاء نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی و مطالب مورد نظرشان را بصورت مکتوب تا یک ماه آینده به دبیر کارگروه تحویل نمایند

ارائه پیشنهادهایی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شهرستان و نیاز مبرم شهر به یک فرهنگسرا از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

شایان ذکر است کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه شهرستان بافق از جمله  ۵ کارگروه این مجمع است که هرماه یکبار تشکیل جلسه داده و ضمن ارائه پیشنهادهای فرهنگی به مسؤلین نتایج بدست آمده این نشستها را در مجمع فصلی این مجمع ارائه می دهد.]]>
پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق برگزار شد 2014-01-28T08:30:20+01:00 2014-01-28T08:30:20+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/203 ضیاء الله ملک زاده بافقی پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی  - آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق در اتاق کنفرانس شهرداری این شهر برگزار شد.در این جلسه بندهایی از اهداف طرح پیشنهادی تشکیلات کارگروه فرهنگی  - آموزشی توسعه شهرستان بافق ارائه شده توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه مقرر شد اعضاء نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی و مطالب مورد نظرشان را بصورت مکتوب تا یک ماه آینده به دبیر کارگروه تحویل نمایند.ارائه پیشنهادهایی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شهرستان و نیاز مبرم شهر به ی

پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی  - آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق در اتاق کنفرانس شهرداری این شهر برگزار شد.

در این جلسه بندهایی از اهداف طرح پیشنهادی تشکیلات کارگروه فرهنگی  - آموزشی توسعه شهرستان بافق ارائه شده توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد اعضاء نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی و مطالب مورد نظرشان را بصورت مکتوب تا یک ماه آینده به دبیر کارگروه تحویل نمایند.

ارائه پیشنهادهایی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شهرستان و نیاز مبرم شهر به یک فرهنگسرا از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

شایان ذکر است کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه شهرستان بافق از جمله  ۵ کارگروه این مجمع است که هرماه یکبار تشکیل جلسه داده و ضمن ارائه پیشنهادهای فرهنگی به مسؤلین نتایج بدست آمده این نشستها را در مجمع فصلی این مجمع ارائه می دهد.

]]>
عکسی به یاد ماندنی از سال 1348 2014-01-14T15:02:16+01:00 2014-01-14T15:02:16+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/202 ضیاء الله ملک زاده بافقی سال 1348 دانشجویان گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد.باتفاق استاد فقید دکتر لطف اله مفخم پایان (نفر اول پایین سمت راست )و شاد روان دکتر برادران ( نفر دوم)مرحوم دكتر لطف الله مفخم پایان  ، به سال 1294 در تهران متولد  شد ،وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مدارس علمیه و دارالفنون در سال 1318 دوره متوسطه را به پایان رسانید . سپس وارد دانشسرای عالی شده و در سال های 1314 تا 1321 كه در آنجا به تحصیل اشتغال داشته ، موفق به اخذ لیسانس در رشته های با


سال 1348 دانشجویان گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد.باتفاق استاد فقید دکتر لطف اله مفخم پایان (نفر اول پایین سمت راست )و شاد روان دکتر برادران ( نفر دوم)

مرحوم دكتر لطف الله مفخم پایان  ، به سال 1294 در تهران متولد  شد ،
وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مدارس علمیه و دارالفنون در سال 1318 دوره متوسطه را به پایان رسانید . سپس وارد دانشسرای عالی شده و در سال های 1314 تا 1321 كه در آنجا به تحصیل اشتغال داشته ، موفق به اخذ لیسانس در رشته های باستان شناسی ، تاریخ و جغرافیا می گردد . شادروان دكتر لطف الله مفخم پایان اوائل نوجوانی نزد استاد ابوالحسن خان صبا به مدت چهار سال نواختن ویولون را می آموزد و در این مدت ردیف ها و نت های استاد را علاوه بر فراگیری آن چاپ می نماید و در همین زمان نزد استاد نواختن سنتور را به خوبی می آموزد . یكی دیگر از كارهای بزرگ و برجسته زنده یاد دكتر لطف الله مفخم پایان ، تنظیم و تدوین و نوشتن سرودهای مدارس ایران بود كه از این راه خدمات شایان توجهی به فرهنگ و ادبیات و فرهنگ صوتی كشور نمود . 
دكتر مفخم پایان ، در كلاس خصوصی كه دایر نموده بود شاگردان خوب و باارزشی تربیت كرد كه هر كدام از بزرگان هنر موسیقی كشور شدند ، نظیر آقایان : حبیب الله بدیعی ، محمود تاجبخش ، اصغر ساسان و عده یی دیگر می باشند كه این شاگردان به نوبه خود هر یك استادانی شدند كه جایی والا و مرتبه یی بزرگ در موسیقی سنتی و اصیل ایرانی دارند . مفخم پایان سال ها با فرهنگ و هنر همكاری داشت و كنسرت هاتی متعددی در انجمن دانش آموزان و دانشجویان دارالفنون و دانشسرای عالی به نفع دانش آموزان و دانشجویان ترتیب داد و چند برنامه سلو نوازی در پاریس هنگامی كه در آن دیار تحصیل می كرد برای شناساندن ردیف ها و گوشه های موسیقی اصیل ایران اجرا نمود . 
وی یكی از موسیقیدانان بزرگ و دانشمند كشورمان بود كه چهل و پنج جلد كتاب تنها درباره آب و رودهای ایران نوشت و تا آخر در سازمان جغرافیایی ارتش به خدمت مشغول بود . او در سال 1328 ازدواج كرد و ثمره ازدواجش پسری است به نام اردشیر مفخم پایان كه ایشان نیز مانند پدر خود ، موسیقی سنتی ایران عشق می ورزد . 
دكتر لطف الله مفخم پایان متاسفانه خیلی زود بهار عمر پر بار هنری و فرهنگی اش به پاییز گرایید و در هفدهم دی ماه یكهزار و سیصدو شصت و دو ، جهان فانی را وداع گفت و در بهشت زهرا به خاك سپرده شد . روانش شاد باد .


]]>
متفاوت‌ترین کنده‌کاری چوبی دنیا 2013-11-21T07:53:25+01:00 2013-11-21T07:53:25+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/200 ضیاء الله ملک زاده بافقی چوب وسیله ای برای هنرنمایی افرادی است که به دنبال کنده کاری هستند و از جمله هنرهایی به حساب می آید که کمتر کسی می تواند به آن مشغول شود زیرا این رشته نیاز به اعصاب و دقت بالایی دارد.به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران،  چینی ها از سالیان سال پیش هنرهای چوبی خود را به دنبا عرضه کرده اند و در این رشته به مهارت خاصی رسیده اند به طوری که چینی ها باستانی را می توان بزرگترین کنده کاران دنیا معرفی کرد. آن ها می توانند تکه چوب های ساده را به هنرهای باورنکردنی تبدیل کنند.“ژنگ چون هوای” چوب وسیله ای برای هنرنمایی افرادی است که به دنبال کنده کاری هستند و از جمله هنرهایی به حساب می آید که کمتر کسی می تواند به آن مشغول شود زیرا این رشته نیاز به اعصاب و دقت بالایی دارد.

به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران،  چینی ها از سالیان سال پیش هنرهای چوبی خود را به دنبا عرضه کرده اند و در این رشته به مهارت خاصی رسیده اند به طوری که چینی ها باستانی را می توان بزرگترین کنده کاران دنیا معرفی کرد. آن ها می توانند تکه چوب های ساده را به هنرهای باورنکردنی تبدیل کنند.

“ژنگ چون هوای” هنرمند چینی است که توانسته باردیگر هنر باستانی چین را به دنیا نشان دهد. این هنرمند دست به کاری زده است که شاید هیچ انسانی به دنبال آن نرود زیرا انجام آن نیاز به دقت و البته حوصله بسیاری دارد.

این مرد در طی ۴ سال گذشته تمام زندگی خود را صرف یک کنده کاری بی نظیر کرده است. او روی یک تنه درخت ۱۲ متری یکی از نقاشی های باستانی و معروف چین باستان را با کامل ترین جزئیات پیدا کرده است و برای ساختن هر بخش آن ماه ها زمان گذاشته است.

این چوب طولی ۱۲ متری، ارتفاعی ۳ متری و قطری دو متری دارد. همه آن هایی که برای اولین بار با این تنه درخت روبرو می شوند بدون شک از تعجب دهانشان باز می ماند و عده ای نیز این اثر را کار ربات یا ماشین های صنعتی می دانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
شعری از قیصر امین پور 2013-11-19T06:40:03+01:00 2013-11-19T06:40:03+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/199 ضیاء الله ملک زاده بافقی                 از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام گل کرد خار خار شب بی قراری ام تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام ...گر من به شوق دیدنت از خویش می روم از خویش می روم که تو با خود بیاری ام بود و نبود من همه از دست رفته است باری مگر تو دست بر آری به یاری ام کاری به کار غیر ندارم که عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار با رود رو به سوی تو دا

 

از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام 
گل کرد خار خار شب بی قراری ام 

تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو 
دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام 

گر من به شوق دیدنت از خویش می روم 
از خویش می روم که تو با خود بیاری ام 

بود و نبود من همه از دست رفته است 
باری مگر تو دست بر آری به یاری ام 

کاری به کار غیر ندارم که عاقبت 
مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام 

تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار 
با رود رو به سوی تو دارم که جاری ام 

با ناخنم به سنگ نوشتم : بیا، بیا 
زان پیشتر که پاک شود یادگاری ام

قیصر امین پور

خط زیبای محمد علی پور

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام
گل کرد خار خار شب بی قراری ام

تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو
دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام ...


گر من به شوق دیدنت از خویش می روم
از خویش می روم که تو با خود بیاری ام

بود و نبود من همه از دست رفته است
باری مگر تو دست بر آری به یاری ام

کاری به کار غیر ندارم که عاقبت
مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام

تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار
با رود رو به سوی تو دارم که جاری ام

با ناخنم به سنگ نوشتم : بیا، بیا
زان پیشتر که پاک شود یادگاری ام

قیصر امین پور
]]>
نشست هم اندیشی توسعه بافق 2013-11-15T10:43:20+01:00 2013-11-15T10:43:20+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/198 ضیاء الله ملک زاده بافقی هفتمین نشست مجمع هم اندیشی شهرستان بافق به میزبانی شرکت سنگ آهن مرکزی و در روز تاسوعای حسینی در محل سالن کنفرانس مدیریت آهنشهر تشکیل گردید .در این نشست که قریب به شصت نفر از نخبگان و اندیشمندان بافقی از اقصی نقاط میهن اسلامی حضور داشتند راهکارهای توسعه همه جانبه شهرستان بافق و نیز گزارش کمبته های تخصصی این مجمع ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .   پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی و پخش سرود جمهوری اسلامی و همچنین سرود ویژه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ، ثمره ا هفتمین نشست مجمع هم اندیشی شهرستان بافق به میزبانی شرکت سنگ آهن مرکزی و در روز تاسوعای حسینی در محل سالن کنفرانس مدیریت آهنشهر تشکیل گردید .

در این نشست که قریب به شصت نفر از نخبگان و اندیشمندان بافقی از اقصی نقاط میهن اسلامی حضور داشتند راهکارهای توسعه همه جانبه شهرستان بافق و نیز گزارش کمبته های تخصصی این مجمع ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

 

 

پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی و پخش سرود جمهوری اسلامی و همچنین سرود ویژه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ، ثمره ارزشمند هیجده ماه مدیریت حاج محمد جواد عسکری ، مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی از طریق سیستم ویدئوئی بمدت ۱۴ دقیقه به سمع و نظر فرهیختگان بافقی رسید که مورد توجه حضار قرار گرفت .

 

آنگاه محمد علی پور فلاح ، دبیر این نشست با عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان در این جلسه توجه آنان را به سخنان میزبان این نشست در آغاز این جلسه جلب نمود و مدیریت روابط عمومی شرکت که به نیابت از مدیر عامل شرکت در این جمعه صمیمی و فرهیخته حضور داشت طی سخنانی با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و اصحاب باوفایش به حضار، مقدم فرهیختگان بافقی را  که از راههای دور و نزدیک در  این نشست شرکت داشتند گرامی داشت

 

 

 

 

]]>
شعری از سعید درخشان 2013-11-14T15:14:19+01:00 2013-11-14T15:14:19+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/197 ضیاء الله ملک زاده بافقی قسم به گرمی مهری که هرگز از تو ندیدم قسم به سردی آهی که در غم تو کشیدم قسم به لحظه وصلی که حسرتش به دلم ماند قسم به جرعه لعلی که از لبت نچشیدم که در وفای تو افتاده ام اگرچه ز پا من برغم جور تو از درگه تو پا نکشیدم سحر ز باد صبا بوی جانفزای تو آمد تنم ز شوق تو از جان چو پیرهن بدریدم ز لحن بلبل شیدا درین چمن به حقیقت به جز حدیث فراقت ترانه ای نشنیدم به خاک راه تو سوگند و توتیا که به عالم به نقد حسن و جوانی مصیبت تو خریدم اگرچه دیده حسرت به لعل سرخ تو بستم ولی ز چشمه نوشت به جرعه ای نرسیدم ق قسم به سردی آهی که در غم تو کشیدم
قسم به لحظه وصلی که حسرتش به دلم ماند
قسم به جرعه لعلی که از لبت نچشیدم
که در وفای تو افتاده ام اگرچه ز پا من
برغم جور تو از درگه تو پا نکشیدم
سحر ز باد صبا بوی جانفزای تو آمد
تنم ز شوق تو از جان چو پیرهن بدریدم
ز لحن بلبل شیدا درین چمن به حقیقت
به جز حدیث فراقت ترانه ای نشنیدم
به خاک راه تو سوگند و توتیا که به عالم
به نقد حسن و جوانی مصیبت تو خریدم
اگرچه دیده حسرت به لعل سرخ تو بستم
ولی ز چشمه نوشت به جرعه ای نرسیدم
قسم به سوره یاسین که قلب و جان منی تو
ز جان بریدم و لیکن ز جان جان نبریدم
]]>
شعری زیبا از دوست عزیزم آقای کریم زاده بافقی ( تاغ ) 2013-09-01T14:19:50+01:00 2013-09-01T14:19:50+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/193 ضیاء الله ملک زاده بافقی کاظم کریمزاده بافقی (تاغ)جمعه 8 شهریور 92 13:22با جنون هم خانه ام ای باور رویاییم موج بر هم میزنی آرامش دریاییمتا خیالستان چشمت رفته ام با پای شوقیک نفس از پا نیافتاده دل سوداییمسایه ای افتاده ام درپایت ای حجم حضورمانده ام در ازدحام کوچه تنهاییمیاس حسرت چیده ام از لحظه های انتظارچشم بیدارم نخوابد زین همه لالاییمبا صدای عابر کوچه چو می خوانم سروددر دهان غصه می ماند غم یلداییمتا قیامت شعله دارد نی نوای سینه ام بغض واژه می فشارد سینه ی سیناییمآفتاب شانه اش حتمی ترین مولود نورچشم من بر پای
کاظم کریمزاده بافقی (تاغ)
جمعه 8 شهریور 92 13:22
با جنون هم خانه ام ای باور رویاییم 
موج بر هم میزنی آرامش دریاییم
تا خیالستان چشمت رفته ام با پای شوق
یک نفس از پا نیافتاده دل سوداییم
سایه ای افتاده ام درپایت ای حجم حضور
مانده ام در ازدحام کوچه تنهاییم
یاس حسرت چیده ام از لحظه های انتظار
چشم بیدارم نخوابد زین همه لالاییم
با صدای عابر کوچه چو می خوانم سرود
در دهان غصه می ماند غم یلداییم
تا قیامت شعله دارد نی نوای سینه ام 
بغض واژه می فشارد سینه ی سیناییم
آفتاب شانه اش حتمی ترین مولود نور
چشم من بر پای قایم این بود بیناییم
(تاغ)سیلی خورده ام از دست بیداد کویر
کی کند باور کسی یلدای بی لیلاییم

]]>
اثری زیبا از هنرمند توانا حمید رضا صادقی 2012-12-21T04:30:19+01:00 2012-12-21T04:30:19+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/192 ضیاء الله ملک زاده بافقی ]]> نمایشگاه آثار هنری در نماز جمعه دانشگاه 2012-12-15T13:11:30+01:00 2012-12-15T13:11:30+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/191 ضیاء الله ملک زاده بافقی ]]> اثری از آقای محمد نوشاد 2012-11-17T08:54:39+01:00 2012-11-17T08:54:39+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/190 ضیاء الله ملک زاده بافقی تابلو فوق اثری است ماندگار از مهندس محمد نوشاد 


تابلو فوق اثری است ماندگار از مهندس محمد نوشاد ]]>
فرا رسیدن محرم بر عزاداران راستین تسلیت باد 2012-11-16T11:28:05+01:00 2012-11-16T11:28:05+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/189 ضیاء الله ملک زاده بافقی ]]> اثری هنری از حانیه لازمی 2012-11-12T08:35:14+01:00 2012-11-12T08:35:14+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/188 ضیاء الله ملک زاده بافقی      مشبک حاضر اثر ارزشمندی است از هنرمند کوچولو  خانم حانیه لازمی   8/5 ساله                                                                                           دانش آموز کلاس سوم ابتدایی .          &nb      مشبک حاضر اثر ارزشمندی است از هنرمند کوچولو  خانم حانیه لازمی   8/5 ساله
                                                                   
                       دانش آموز کلاس سوم ابتدایی .  

         ابعاد کار 60در 50 *     نوع چوب تخته سه لا   *   زیر کار سه لا چینی * روکش  کیلر   
]]>
سوره مبارکه فیل 2012-09-29T19:46:10+01:00 2012-09-29T19:46:10+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/187 ضیاء الله ملک زاده بافقی این تابلو را بطریقی متفاوت از سایر کارهایم   ، با آلومینیوم  انجام داده ام و شاید این آخرین کارم بدین سبک  باشد  چون برش آلومینیوم در این اندازه کار آسانی نبود . البته بکار بردن آلومینیوم و مس در معرق کاری ، در سطحی مختصر امری رایج است. امید که مورد عنایت و توجه هنر دوستان عزیز قرار گیرد . طرح و خط از استاد اسماعیل قوچانی می باشد . ابعاد تابلو 70 در 90 سانتیمتر . زیر کار تخته شش لا چینی این تابلو را بطریقی متفاوت از سایر کارهایم   ، با آلومینیوم  انجام داده ام و شاید این آخرین کارم بدین سبک  باشد  چون برش آلومینیوم در این اندازه کار آسانی نبود . البته بکار بردن آلومینیوم و مس در معرق کاری ، در سطحی مختصر امری رایج است. امید که مورد عنایت و توجه هنر دوستان عزیز قرار گیرد .

طرح و خط از استاد اسماعیل قوچانی می باشد .

ابعاد تابلو 70 در 90 سانتیمتر . زیر کار تخته شش لا چینی

]]>
سوره مبارکه حمد 2012-08-27T06:11:36+01:00 2012-08-27T06:11:36+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/186 ضیاء الله ملک زاده بافقی سوره مبارکه حمد - اثر آقای محمد نوشاد - سوره مبارکه حمد - اثر آقای محمد نوشاد -

]]>
عید سعید فطر مبارک 2012-08-18T20:07:48+01:00 2012-08-18T20:07:48+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/185 ضیاء الله ملک زاده بافقی ]]> اولین کار معرق 2012-08-10T04:12:53+01:00 2012-08-10T04:12:53+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/184 ضیاء الله ملک زاده بافقی خانم فخر  ضمن شرکت در کلاسهای تابستانی اولین تجربه معرق کاری خود را به نمایش میگذارد - موفقیت این هنرمند را از خداوند متعال خواهانیم . خانم فخر  ضمن شرکت در کلاسهای تابستانی اولین تجربه معرق کاری خود را به نمایش میگذارد - موفقیت این هنرمند را از خداوند متعال خواهانیم

.

]]>
جا کلیدی اثر ندا علیزاده 2012-07-31T06:36:44+01:00 2012-07-31T06:36:44+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/183 ضیاء الله ملک زاده بافقی جا کلیدی   اثر ندا علیزاده    8 ساله دانش آموز سال دوم دبستان اولین کار مشبک ایشان در کلاس تابستانی جا کلیدی   اثر ندا علیزاده    8 ساله دانش آموز سال دوم دبستان اولین کار مشبک ایشان در کلاس تابستانی

]]>
گوشه ای از کلاس تابستانی 2012-07-16T05:30:00+01:00 2012-07-16T05:30:00+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/182 ضیاء الله ملک زاده بافقی              

 

 

 

 

 


]]>
کلاسهای تابستانی 2012-07-13T07:01:00+01:00 2012-07-13T07:01:00+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/181 ضیاء الله ملک زاده بافقی کلاسهای هنری تابستانی از پانردهم تیرماه آغاز گردید .این کلاسها در سالن هنر دانشکده تحصیلات تکمیلی( دانشکده علوم)  برای مدت 24 جلسه تشکیل و همراه با سرویس ایاب و ذهاب می باشد . مشبک دوبعدی 2012-06-30T06:18:36+01:00 2012-06-30T06:18:36+01:00 tag:http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/180 ضیاء الله ملک زاده بافقی مشبک دو بعدی اثر دیگری از آقای محمد نوشاد مشبک دو بعدی اثر دیگری از آقای محمد نوشاد

]]>