شنبه 8 مرداد 1390

بازدیدآقای دکتر برخورداری بافقی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،

صبح روزپنجشنبه 6/5/1390 آقای دکتر برخورداری باتفاق ریاست و مسئولین محترم دانشگاه از نمایشگاه بازدید کردند .

 


دوشنبه 13 تیر 1390

بازدید

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،

بازدید جناب آقای دکتر محمد صادق مهدوی معاونت هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از نمایشگاه

 

rbel3r4e8jqeuvhlzl7w.jpg


چهارشنبه 18 اسفند 1389

پژوهشکده هنر

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،

آقای دکتر نورا  ریاست منطقه هفت دانشگاه آزاد  بهنگام بازدید از غرفه آثار

هنری دانشجویا ن واحد بافق - ضمن مشاهده ظرفیتهای هنری - قول داد

پژوهشکده هنر در این واحد تاسیس گردد . امید است با پی گیری  مسئولین

محترم  هر چه زود تر این امر مهم محقق گردد

uxyhzks10p0ugq7g1qy.jpg


سه شنبه 10 اسفند 1389

نمایشگاه

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،

 

 


سه شنبه 10 اسفند 1389

نمایشگاه

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،


سه شنبه 10 اسفند 1389

بازدید از نمایشگاه

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،


سه شنبه 10 اسفند 1389

نمایشگاه - 9/12/89

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :بازدید ها ،