تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - مطالب زهوار بری
شنبه 20 خرداد 1391

زهوار بری از یک اثر مینیاتور

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :زهوار بری ،

زهوار بری از یک اثر مینیاتور کاری از آقای حمید رضا صادقی  دانشجوی محترم رشته حقوق

 


دوشنبه 20 دی 1389

زهوار بری

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :زهوار بری ،

 

زهوار بری کار جدیدی است از مشبک کاری  که با بریدن رشته های باریکی از چوب با ظرافت و دقتی فوق العاده  به اجرای طرح می پردازند -  اثر ذیل کاری است از دانشجوی هنر مند رشته حقوق آقای حمید رضا صادقی که بر مبنای یک طرح مینیاتور انجام داده است .