تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - مطالب نقاشی
پنجشنبه 1 تیر 1391

رنگ و روغن

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی رنگ و روغن اثر خانم وحیده خانی


چهارشنبه 10 خرداد 1391

اثر دیگری از خانم وحیده خانی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

تابلو رنگ وروغن اثر زیبای دیگری از خانم وحیده خانی دانشجوی رشته آموزش ابتدایی

 


جمعه 1 اردیبهشت 1391

نقاشی اثر سمیرا بابا احمدی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی رنگ وروغن اثر هنرمند گرامی سمیرا بابا احمدی

 


سه شنبه 18 بهمن 1390

اثر دیگری از خانم وحیده خانی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی رنگ و روغن اثر دیگری از خانم وحیده خانی دانشجوی آموزش ابتدایی

 


چهارشنبه 5 بهمن 1390

رنگ و روغن اثر خانم وحیده خانی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

رنگ و روغن اثر دیگری از خانم وحیده خانی دانشجوی هنرمند رشته آموزش ابتدایی


شنبه 10 دی 1390

رنگ و روغن - اثر خانم وحیده خانی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی رنگ و روغن اثر دیگری از دانشجوی هنر مند  خانم وحیده خانی 

چهارشنبه 16 آذر 1390

نقاشی رنگ و روغن

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی رنگ و روغن اثری از خانم وحیده خانی دانشجوی کاردانی آموزش ابتدایی.سه شنبه 23 فروردین 1390

نقاشی خط

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

نقاشی خط اثر خانم ماریه کریمی


دوشنبه 23 اسفند 1389

نقاشی رنگ و روغن - اثر آقای هادی ولیخانی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

 

 آقای هادی ولیخانی دانشجوی رشته برق قدرت این اثر زیبای هنری را ارائه کرده است .

 


جمعه 1 بهمن 1389

اثر دیگری از خانم ماریه کریمی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

 

نقاشی رنگ و روغن  یکی دیگر از آثار  هنری خانم ماریه کریمی


یکشنبه 5 دی 1389

اثر هنری خانم ماریه کریمی

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

تابلو رنگ و روغن     اثری از خانم ماریه کریمی  دانشجوی رشته معماری


دوشنبه 1 آذر 1389

نقاشی رنگ و روغن

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :نقاشی ،

اثری از آقای هادی ولی خانی   رشته برق

 

رنگ و روغن - هادی ولی خانی