هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) ضیا الله ملک زاده بافقی هستم لیسانس جغرافیا فارغ التحصیل سال 1350 از دانشگاه فردوسی مشهد - در طول دوران تحصیل و تدریس به کارهای هنری نیز مشغول بودم .پس از سی سال تدریس در دبیرستانهای بافق از سال 1380تا دی ماه سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی بافق مسولیت امور هنری این واحد را به مدت دوازده سال عهده داربودم اینک به حول و قوه الهی بر آن شدم تا برخی از آثار هنری خود را که نتیجه چندین سال تلاش و تجربه اینجانب میباشد ونیز آثار ارزشمند دانشجویان هنر مند این واحدکه با صرف اوقات فراغت خود به خلق آن پرداخته اند رادر این وبلاگ به نمایش گذارم - این آثار شامل کارهای مشبک / عکاسی / طراحی / معرق کاری / نقاشی/ خوشنویسی و غیره میباشد. در این راستا منتظر نظرات و پیشنهادات و راهنماییهای هنر مندان . دانشجویان و اساتید محترم می باشم . من الله توفیق http://zia-malekzade.mihanblog.com 2020-05-31T05:42:40+01:00 text/html 2015-01-03T16:41:11+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی بافق فردا ئیان میزبان کامران نجف زاده http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/213 <p> <img src="http://zia5492.persiangig.com/DO3P7144%5B1%5D.jpg"></p><p><br></p><p><img src="http://zia5492.persiangig.com/DO3P7134%5B1%5D.jpg"><br></p><p><br></p><p><br></p> text/html 2014-11-18T09:08:49+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی سکوت http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/212 <font size="2">دردی که انسان را به سکوت وا میدارد<br>بسیار سنگین تر از دردیست که<br>انسان را به فریاد وا میدارد...!<br>و انسانها فقط<br>به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم!</font> text/html 2014-11-03T18:13:24+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی مجمع هم اندیشی توسعه بافق - سالن پژوهشهای آهنشهر http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/211 <img class="cboxPhoto" style="width: 640px; height: 427px; float: none; cursor: pointer;" src="http://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2014/11/DO3P8494.jpg"> text/html 2014-10-26T15:15:13+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی حسبناالله و نعم الوکیل http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/210 <p style='font: 12px/15.35px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; margin: 1em 0px; text-align: right; color: rgb(128, 128, 128); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;'>چه قدر دردناک است<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br>این مشکل که همیشه<br>برای فرار از دست یک " آدم" به " آدم" دیگری پناه برده ایم ...</p><p style='font: 12px/15.35px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; margin: 1em 0px; text-align: right; color: rgb(128, 128, 128); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;'>اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است.</p><div class="text_exposed_show" style='font: 12px/15.35px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(128, 128, 128); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; display: inline; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;'><p style="margin: 1em 0px;">برداشتی از کتاب جاده انقلابی<br>ریچارد یاتس</p></div> text/html 2014-09-29T15:17:44+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی 1393 http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/209 <img width="504" height="696" src="http://zia5492.persiangig.com/2546833c5976d6f00a52e0d6edcc7b8a86852a6041654eccb6061d9dd5ce214c.jpg"> text/html 2014-09-29T15:01:38+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی مرزهای دوستی http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/208 و چه زیبا گفته است جبران خلیل جبران : <br>با هم باشید،اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد.......<br>و بگذارید نسیم در میان شما بورزد.......<br>یکدیگر را دوست بدارید،اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید...<br>بگذارید عشق ،جایی،در ساحل روحتان باشد.....<br>پیمانه های یکدیگر را پر کنید،اما از یک پیمانه ننوشید.....<br>از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید،اما از یک قرص نان نخورید...<br>با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید،اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید...<br>همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنٌم میشوند... text/html 2014-06-21T06:14:46+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی از :مجتبی کاشانی (سالک) http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/207 <p style='font: 14px/19.31px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; margin: 0px 0px 6px; text-align: right; color: rgb(20, 24, 35); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;'>اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ...<br>دلگیر مباش که نه تو گنهکاری نه او</p><p style='font: 14px/19.31px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; margin: 6px 0px; text-align: right; color: rgb(20, 24, 35); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;'>آنگاه که مهر می‌ورزی<br>مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می‌کند<span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br>پس خود را گنهکار مبین</span></p><div class="text_exposed_show" style='font: 14px/19.31px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(20, 24, 35); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; display: inline; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;'><p style="margin: 0px 0px 6px;">من عیسی نامی را می‌شناسم که<br>ده بیمار را در یک روز شفا داد<br>و تنها یکی سپاسش گفت</p><p style="margin: 6px 0px;">من خدایی می‌شناسم<br>ابر رحمتش به زمین و زمان باریده<br>یکی سپاسش می‌گوید و هزاران نفر کفر</p><p style="margin: 6px 0px;">پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند<br>از تو برای مهربانیت قدردانی می‌کنند!</p><p style="margin: 6px 0px;"><br></p></div> text/html 2014-05-21T06:38:42+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی روز معلم 1393 http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/206 <img src="http://zia5492.persiangig.com/snapshot6.jpg"> text/html 2014-05-07T20:15:50+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی مراسم تجلیل از مقام معلم http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/205 <p> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;"><img class="decoded" alt="http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_52391.jpeg" src="http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_52391.jpeg"></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;"><img class="decoded" alt="http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_52406.jpeg" src="http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_52406.jpeg"></span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></p> text/html 2014-01-28T08:37:18+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق برگزار شد http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/204 <p><br></p><p><br></p><p><img width="904" height="678" style="width: 674px; height: 516px;" src="http://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2014/01/20140127_195656.jpg"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی &nbsp;- آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق در اتاق کنفرانس شهرداری این شهر برگزار شد. در این جلسه بندهایی از اهداف طرح پیشنهادی تشکیلات کارگروه فرهنگی &nbsp;- آموزشی توسعه شهرستان بافق ارائه شده توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img width="904" height="678" style="width: 692px; height: 549px;" src="http://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2014/01/20140127_195635.jpg"></p><p><br></p><p>در این جلسه مقرر شد اعضاء نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی و مطالب مورد نظرشان را بصورت مکتوب تا یک ماه آینده به دبیر کارگروه تحویل نمایند</p><p>ارائه پیشنهادهایی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شهرستان و نیاز مبرم شهر به یک فرهنگسرا از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.</p><p>شایان ذکر است کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه شهرستان بافق از جمله &nbsp;۵ کارگروه این مجمع است که هرماه یکبار تشکیل جلسه داده و ضمن ارائه پیشنهادهای فرهنگی به مسؤلین نتایج بدست آمده این نشستها را در مجمع فصلی این مجمع ارائه می دهد.</p><p><br></p><p><br></p> text/html 2014-01-28T08:30:20+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق برگزار شد http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/203 <p> <br></p><p><br></p><p><img width="904" height="678" src="http://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2014/01/20140127_195656.jpg"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی &nbsp;- آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه بافق در اتاق کنفرانس شهرداری این شهر برگزار شد.</p><p>در این جلسه بندهایی از اهداف طرح پیشنهادی تشکیلات کارگروه فرهنگی &nbsp;- آموزشی توسعه شهرستان بافق ارائه شده توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.</p><p>در این جلسه مقرر شد اعضاء نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی و مطالب مورد نظرشان را بصورت مکتوب تا یک ماه آینده به دبیر کارگروه تحویل نمایند.</p><p>ارائه پیشنهادهایی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شهرستان و نیاز مبرم شهر به یک فرهنگسرا از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.</p><p>شایان ذکر است کارگروه فرهنگی – آموزشی مجمع هم اندیشی توسعه شهرستان بافق از جمله &nbsp;۵ کارگروه این مجمع است که هرماه یکبار تشکیل جلسه داده و ضمن ارائه پیشنهادهای فرهنگی به مسؤلین نتایج بدست آمده این نشستها را در مجمع فصلی این مجمع ارائه می دهد.</p> text/html 2014-01-14T15:02:16+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی عکسی به یاد ماندنی از سال 1348 http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/202 <p> <img width="947" height="710" style="width: 659px; height: 512px;" src="http://zia5492.persiangig.com/dr.mofakham.jpg"> </p><p><br></p><p><span style='font: 11px/14px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(237, 239, 244); -webkit-text-stroke-width: 0px;'>سال&nbsp;1348 دانشجویان گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد.باتفاق استاد فقید دکتر لطف اله مفخم پایان (نفر اول<span class="Apple-converted-space">&nbsp;<span style='font: 11px/14px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(237, 239, 244); -webkit-text-stroke-width: 0px;'>پایین سمت راست )و شاد روان دکتر برادران ( نفر دوم)</span></span></span></p><div class="mbs _5pbx userContent" style='font: 13px/1.38 "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; margin-bottom: 5px; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;' data-ft='{"tn":"K"}'><div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_52d54c98359de0148902438" style="display: inline;"><span dir="rtl"><span style='font: 13px/17px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;'>مرحوم دكتر لطف الله مفخم پایان&nbsp; ، به سال 1294 در تهران متولد&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>شد ،<br>وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مدارس علمیه و دارالفنون در سال 1318 دوره متوسطه را به پایان رسانید . سپس وارد دانشسرای عالی شده و در سال های 1314 تا 1321 كه در آنجا به تحصیل اشتغال داشته ، موفق به اخذ لیسانس در رشته های باستان شناسی ، تاریخ و جغرافیا می گردد . شادروان دكتر لطف الله مفخم پایان اوائل نوجوانی نزد استاد ابوالحسن خان صبا به مدت چهار سال نواختن ویولون را می آموزد و در این مد<span class="text_exposed_show" style="display: inline;">ت ردیف ها و نت های استاد را علاوه بر فراگیری آن چاپ می نماید و در همین زمان نزد استاد نواختن سنتور را به خوبی می آموزد . یكی دیگر از كارهای بزرگ و برجسته زنده یاد دكتر لطف الله مفخم پایان ، تنظیم و تدوین و نوشتن سرودهای مدارس ایران بود كه از این راه خدمات شایان توجهی به فرهنگ و ادبیات و فرهنگ صوتی كشور نمود .<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br>دكتر مفخم پایان ، در كلاس خصوصی كه دایر نموده بود شاگردان خوب و باارزشی تربیت كرد كه هر كدام از بزرگان هنر موسیقی كشور شدند ، نظیر آقایان : حبیب الله بدیعی ، محمود تاجبخش ، اصغر ساسان و عده یی دیگر می باشند كه این شاگردان به نوبه خود هر یك استادانی شدند كه جایی والا و مرتبه یی بزرگ در موسیقی سنتی و اصیل ایرانی دارند . مفخم پایان سال ها با فرهنگ و هنر همكاری داشت و كنسرت هاتی متعددی در انجمن دانش آموزان و دانشجویان دارالفنون و دانشسرای عالی به نفع دانش آموزان و دانشجویان ترتیب داد و چند برنامه سلو نوازی در پاریس هنگامی كه در آن دیار تحصیل می كرد برای شناساندن ردیف ها و گوشه های موسیقی اصیل ایران اجرا نمود .<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br>وی یكی از موسیقیدانان بزرگ و دانشمند كشورمان بود كه چهل و پنج جلد كتاب تنها درباره آب و رودهای ایران نوشت و تا آخر در سازمان جغرافیایی ارتش به خدمت مشغول بود . او در سال 1328 ازدواج كرد و ثمره ازدواجش پسری است به نام اردشیر مفخم پایان كه ایشان نیز مانند پدر خود ، موسیقی سنتی ایران عشق می ورزد .<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br>دكتر لطف الله مفخم پایان متاسفانه خیلی زود بهار عمر پر بار هنری و فرهنگی اش به پاییز گرایید و در هفدهم دی ماه یكهزار و سیصدو شصت و دو ، جهان فانی را وداع گفت و در بهشت زهرا به خاك سپرده شد . روانش شاد باد .</span></span></div></div><div class="_5ys3" style='font: 11px/14px "lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;' data-ft='{"tn":"H"}'><div class="clearfix _5pb_ mvm" style="width: 398px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; -ms-zoom: 1;"><a class="_5pc0 _5dec" style="border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(59, 89, 152); text-decoration: none; float: left; display: block; position: relative; cursor: pointer;" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201364777143118&amp;set=a.2812403070934.2117528.1284488132&amp;type=1" rel="theater" data-ft='{"tn":"E"}' ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201364777143118&amp;set=a.2812403070934.2117528.1284488132&amp;type=1&amp;src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F893095_10201364777143118_436025032_o.jpg&amp;smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-b-lga.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-prn1%2F1551698_10201364777143118_436025032_n.jpg&amp;size=2048%2C1536&amp;source=12"><br class="Apple-interchange-newline"></a></div></div><p> <br></p> text/html 2013-11-21T07:53:25+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی متفاوت‌ترین کنده‌کاری چوبی دنیا http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/200 <div>چوب وسیله ای برای هنرنمایی افرادی است که به دنبال کنده کاری هستند و از جمله هنرهایی به حساب می آید که کمتر کسی می تواند به آن مشغول شود زیرا این رشته نیاز به اعصاب و دقت بالایی دارد.</div><p>به گزارش <a href="http://www.yjc.ir/fa/list/10/92">گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران، </a>&nbsp;چینی ها از سالیان سال پیش هنرهای چوبی خود را به دنبا عرضه کرده اند و در این رشته به مهارت خاصی رسیده اند به طوری که چینی ها باستانی را می توان بزرگترین کنده کاران دنیا معرفی کرد. آن ها می توانند تکه چوب های ساده را به هنرهای باورنکردنی تبدیل کنند.</p><p>“ژنگ چون هوای” هنرمند چینی است که توانسته باردیگر هنر باستانی چین را به دنیا نشان دهد. این هنرمند دست به کاری زده است که شاید هیچ انسانی به دنبال آن نرود زیرا انجام آن نیاز به دقت و البته حوصله بسیاری دارد.</p><div align="center"><img title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/8/27/1754680_840.jpg"></div><p>این مرد در طی ۴ سال گذشته تمام زندگی خود را صرف یک کنده کاری بی نظیر کرده است. او روی یک تنه درخت ۱۲ متری یکی از نقاشی های باستانی و معروف چین باستان را با کامل ترین جزئیات پیدا کرده است و برای ساختن هر بخش آن ماه ها زمان گذاشته است.</p><p>این چوب طولی ۱۲ متری، ارتفاعی ۳ متری و قطری دو متری دارد. همه آن هایی که برای اولین بار با این تنه درخت روبرو می شوند بدون شک از تعجب دهانشان باز می ماند و عده ای نیز این اثر را کار ربات یا ماشین های صنعتی می دانند.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/8/27/1754681_285.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/8/27/1754682_608.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/8/27/1754684_985.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2013-11-19T06:40:03+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی شعری از قیصر امین پور http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/199 <div class="_46-h photoWrap" style="width: 398px; height: 287px;"><p>&nbsp;</p><p><img width="403" height="291" class="_46-i img" style="left: -2px; top: -1px; width: 597px; height: 474px;" alt="از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام &#10;گل کرد خار خار شب بی قراری ام &#10;&#10;تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو &#10;دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام &#10;&#10;گر من به شوق دیدنت از خویش می روم &#10;از خویش می روم که تو با خود بیاری ام &#10;&#10;بود و نبود من همه از دست رفته است &#10;باری مگر تو دست بر آری به یاری ام &#10;&#10;کاری به کار غیر ندارم که عاقبت &#10;مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام &#10;&#10;تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار &#10;با رود رو به سوی تو دارم که جاری ام &#10;&#10;با ناخنم به سنگ نوشتم : بیا، بیا &#10;زان پیشتر که پاک شود یادگاری ام&#10;&#10;قیصر امین پور&#10;&#10;خط زیبای محمد علی پور" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s403x403/71621_571104406274147_105383372_n.jpg"></p></div><div class="shareSubtext fcg"><div class="text_exposed_root text_exposed"></div><span dir="rtl"></span></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><span dir="rtl"><p>&nbsp;</p><div class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;</div><div class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;</div><div class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;</div><div class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;</div><div class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;&nbsp;</div><div class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;</div><div class="text_exposed_root text_exposed">&nbsp;</div><div class="text_exposed_root text_exposed">از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام <br> گل کرد خار خار شب بی قراری ام <br><br> تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو <br> دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام <span class="text_exposed_hide">...</span></div><span class="text_exposed_show"><div class="text_exposed_root text_exposed"><br><br>گر من به شوق دیدنت از خویش می روم <br> از خویش می روم که تو با خود بیاری ام <br><br> بود و نبود من همه از دست رفته است <br> باری مگر تو دست بر آری به یاری ام <br><br> کاری به کار غیر ندارم که عاقبت <br> مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام <br><br> تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار <br> با رود رو به سوی تو دارم که جاری ام <br><br> با ناخنم به سنگ نوشتم : بیا، بیا <br> زان پیشتر که پاک شود یادگاری ام<br><br> قیصر امین پور<br></div></span></span> text/html 2013-11-15T10:43:20+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی نشست هم اندیشی توسعه بافق http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/198 <p> هفتمین نشست مجمع هم اندیشی شهرستان بافق به میزبانی شرکت سنگ آهن مرکزی و در روز تاسوعای حسینی در محل سالن کنفرانس مدیریت آهنشهر تشکیل گردید .</p><p>در این نشست که قریب به شصت نفر از نخبگان و اندیشمندان بافقی از اقصی نقاط میهن اسلامی حضور داشتند راهکارهای توسعه همه جانبه شهرستان بافق و نیز گزارش کمبته های تخصصی این مجمع ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img width="1" height="356" style="width: 656px; height: 487px;" src="http://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2013/11/IMG_6827.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p>پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی و پخش سرود جمهوری اسلامی و همچنین سرود ویژه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ، ثمره ارزشمند هیجده ماه مدیریت حاج محمد جواد عسکری ، مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی از طریق سیستم ویدئوئی بمدت ۱۴ دقیقه به سمع و نظر فرهیختگان بافقی رسید که مورد توجه حضار قرار گرفت .</p><p>&nbsp;</p><p>آنگاه محمد علی پور فلاح ، دبیر این نشست با عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان در این جلسه توجه آنان را به سخنان میزبان این نشست در آغاز این جلسه جلب نمود و مدیریت روابط عمومی شرکت که به نیابت از مدیر عامل شرکت در این جمعه صمیمی و فرهیخته حضور داشت طی سخنانی با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و اصحاب باوفایش به حضار، مقدم فرهیختگان بافقی را &nbsp;که از راههای دور و نزدیک در&nbsp; این نشست شرکت داشتند گرامی داشت </p><p><img width="1" height="357" style="width: 591px; height: 476px;" src="http://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2013/11/IMG_6841.jpg"></p><p>&nbsp;<img height="356" style="height: 442px;" src="http://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2013/11/IMG_6833.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2013-11-14T15:14:19+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی شعری از سعید درخشان http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/197 قسم به گرمی مهری که هرگز از تو ندیدم<br> قسم به سردی آهی که در غم تو کشیدم<br> قسم به لحظه وصلی که حسرتش به دلم ماند<br> قسم به جرعه لعلی که از لبت نچشیدم<br> که در وفای تو افتاده ام اگرچه ز پا من<br> برغم جور تو از درگه تو پا نکشیدم<br> سحر ز باد صبا بوی جانفزای تو آمد<br> تنم ز شوق تو از جان چو پیرهن بدریدم<br> ز لحن بلبل شیدا درین چمن به حقیقت<br> به جز حدیث فراقت ترانه ای نشنیدم<br> به خاک راه تو سوگند و توتیا که به عالم<br> به نقد حسن و جوانی مصیبت تو خریدم<br> اگرچه دیده حسرت به لعل سرخ تو بستم<br> ولی ز چشمه نوشت به جرعه ای نرسیدم<br> قسم به سوره یاسین که قلب و جان منی تو<br> ز جان بریدم و لیکن ز جان جان نبریدم<br> text/html 2013-09-01T14:19:50+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی شعری زیبا از دوست عزیزم آقای کریم زاده بافقی ( تاغ ) http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/193 <div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 2px; float: right; width: 20px;"><input type="checkbox" name="data[2832478]" id="check_2832478" value="1" style="margin: 1px; padding: 3px; background-color: rgb(244, 244, 244); border: 1px solid rgb(178, 178, 178); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;"></div><div style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; float: right; width: 630px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"><div class="clearfix comment_row-senderInfo" style="margin: 0px; padding: 5px 0px 0px;"><div class="comment_row-name" style="margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(102, 153, 0); float: right; font-weight: bold;">کاظم کریمزاده بافقی (تاغ)</div><div class="comment_row-date" style="margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); float: right;">جمعه 8 شهریور 92 13:22</div><div class="comment_row-email" style="margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); float: right;"></div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/search" class="comment_row-web" target="_blank" style="margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none; display: block; float: right;"></a></div></div><div class="comment_row-body" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">با جنون هم خانه ام ای باور رویاییم&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">موج بر هم میزنی آرامش دریاییم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">تا خیالستان چشمت رفته ام با پای شوق<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یک نفس از پا نیافتاده دل سوداییم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">سایه ای افتاده ام درپایت ای حجم حضور<br style="margin: 0px; padding: 0px;">مانده ام در ازدحام کوچه تنهاییم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یاس حسرت چیده ام از لحظه های انتظار<br style="margin: 0px; padding: 0px;">چشم بیدارم نخوابد زین همه لالاییم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">با صدای عابر کوچه چو می خوانم سرود<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در دهان غصه می ماند غم یلداییم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">تا قیامت شعله دارد نی نوای سینه ام&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">بغض واژه می فشارد سینه ی سیناییم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">آفتاب شانه اش حتمی ترین مولود نور<br style="margin: 0px; padding: 0px;">چشم من بر پای قایم این بود بیناییم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">(تاغ)سیلی خورده ام از دست بیداد کویر<br style="margin: 0px; padding: 0px;">کی کند باور کسی یلدای بی لیلاییم</div><div><br></div><div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></div><div class="replybutton" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></div></div></div> text/html 2012-12-21T04:30:19+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی اثری زیبا از هنرمند توانا حمید رضا صادقی http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/192 <img src="http://zia5492.persiangig.com/6.jpg"> text/html 2012-12-15T13:11:30+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی نمایشگاه آثار هنری در نماز جمعه دانشگاه http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/191 <img src="http://zia5492.persiangig.com/5.jpg"> text/html 2012-11-17T08:54:39+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی اثری از آقای محمد نوشاد http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/190 <img src="http://zia5492.persiangig.com/noshad-3%20web.jpg"> <div><br></div><div><br></div><div>تابلو فوق اثری است ماندگار از<font color="#cc0000"> مهندس محمد نوشاد</font>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div> text/html 2012-11-16T11:28:05+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی فرا رسیدن محرم بر عزاداران راستین تسلیت باد http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/189 <img src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/11/moharam11.jpg"> text/html 2012-11-12T08:35:14+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی اثری هنری از حانیه لازمی http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/188 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;مشبک حاضر اثر ارزشمندی است از هنرمند کوچولو &nbsp;</span><font color="#cc0000" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">خانم حانیه لازمی</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> &nbsp; 8/5 ساله</span></div> <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دانش آموز کلاس سوم ابتدایی . &nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ابعاد کار 60در 50 * &nbsp; &nbsp; نوع چوب تخته سه لا &nbsp; * &nbsp; زیر کار سه لا چینی * روکش &nbsp;کیلر </font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><img src="http://zia5492.persiangig.com/hanie-2.jpg"></div> </div> text/html 2012-09-29T19:46:10+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی سوره مبارکه فیل http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/187 <P>این تابلو را بطریقی متفاوت از سایر کارهایم&nbsp;&nbsp; ، با آلومینیوم&nbsp; انجام داده ام و شاید این آخرین کارم بدین&nbsp;سبک &nbsp;باشد&nbsp; چون برش آلومینیوم در این اندازه کار آسانی نبود . البته بکار بردن آلومینیوم و مس در معرق کاری ، در سطحی مختصر امری رایج است. امید که مورد عنایت و توجه هنر دوستان عزیز قرار گیرد .</P> <P>طرح و خط از استاد اسماعیل قوچانی می باشد . </P> <P>ابعاد تابلو 70 در 90 سانتیمتر . زیر کار تخته شش لا چینی </P> <P><IMG style="WIDTH: 609px; HEIGHT: 818px" src="http://zia5492.persiangig.com/fil.jpg" width=459 height=618></P> text/html 2012-08-27T06:11:36+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی سوره مبارکه حمد http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/186 <P>سوره مبارکه حمد - اثر آقای محمد نوشاد - </P> <P><IMG style="WIDTH: 534px; HEIGHT: 779px" src="http://zia5492.persiangig.com/noshad-2.jpg" width=379 height=537></P> text/html 2012-08-18T20:07:48+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی عید سعید فطر مبارک http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/185 <IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 426px" id=rg_hi class="rg_hi uh_hi" alt="" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEo-OE2Nq9ykv74EFoRShaTc43VciTFHj-3Tnqm1WAWnx91zrGKw" width=269 height=187 data-height="187" data-width="269"> text/html 2012-08-10T04:12:53+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی اولین کار معرق http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/184 <P>خانم فخر&nbsp; ضمن شرکت در کلاسهای تابستانی اولین تجربه معرق کاری خود را به نمایش میگذارد - موفقیت این هنرمند را از خداوند متعال خواهانیم <IMG style="WIDTH: 499px; HEIGHT: 763px" src="http://zia5492.persiangig.com/fakhr-w.jpg" width=464 height=602></P> <P>. </P> text/html 2012-07-31T06:36:44+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی جا کلیدی اثر ندا علیزاده http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/183 <P>جا کلیدی&nbsp;&nbsp; اثر <FONT color=#ff0000>ندا علیزاده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 ساله </FONT>دانش آموز سال دوم دبستان اولین کار مشبک ایشان در کلاس تابستانی </P> <P><IMG style="WIDTH: 606px; HEIGHT: 490px" src="http://zia5492.persiangig.com/NEDA.jpg" width=604 height=422></P> text/html 2012-07-16T05:30:00+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی گوشه ای از کلاس تابستانی http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/182 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img width="532" height="189" style="width: 535px; height: 392px;" src="http://zia5492.persiangig.com/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br></p> text/html 2012-07-13T07:01:00+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی کلاسهای تابستانی http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/181 کلاسهای هنری تابستانی از پانردهم تیرماه آغاز گردید .این کلاسها در سالن هنر دانشکده تحصیلات تکمیلی( دانشکده علوم)&nbsp; برای مدت 24 جلسه تشکیل و همراه با سرویس ایاب و ذهاب می باشد . text/html 2012-06-30T06:18:36+01:00 zia-malekzade.mihanblog.com ضیاء الله ملک زاده بافقی مشبک دوبعدی http://zia-malekzade.mihanblog.com/post/180 <P><FONT size=2>مشبک دو بعدی اثر دیگری از آقای</FONT><FONT color=#ff0000><FONT size=2> محمد نوشاد</FONT> </FONT></P> <P><IMG style="WIDTH: 533px; HEIGHT: 525px" src="http://zia5492.persiangig.com/image/napelon-%20web.jpg" width=573 height=537></P>